söndag 15 mars 2009

Vilka fynd!

The Bookseller, 1 selleth Books in a Booksellers Shop, 2. of which he writeth a Catalogue, 3.
Bibliopola, 1. vendit Libros in Bibliopolio, 2. quorum conscribit Catalogum, 3.
0
The Books are placed on Shelves, 4. and are laid open for use upon a Desk, 5.
Libri disponuntur per Repositoria, 4. & exponuntur ad usum, super Pluteum, 5.
0
A Multitude of Books is called a Library, 6.
Multitudo Librorum vocatur Bibliotheca, 6.
0
Hur det kunde se ut i en bokhandel 1657 får man reda på i "The Orbis Pictus", en latinsk lärobok. Ja, det stannar inte vid bokhandeln — det är en otroligt omfattande bok som ta'r upp allt från djur och kroppsdelar till yrken och bostäder.
picture


Pictures, 1. delight the Eyes and adorn Rooms.
Picturæ, 1. oblectant Oculos & ornant Conclavia.
0
The Painter, 2. painteth an Image with a Pencil, 3. in a Table, 4. upon a Case-frame, 5. holding his Pollet, 6. in his left hand, on which are the Paints which were ground by the Boy, 7. on a Marble.
Pictor, 2. pingit Effigiem Penicilio, 3. in Tabula, 4. super Pluteo, 5. tenens Orbem Pictorium, 6. in sinistra, in quo Pigmenta quæ terebantur à puero, 7. in marmore.
0
The Carver and Statuary carve Statues, 8. of Wood and Stone.
Sculptor, & Statuarius exsculpunt Statuas, 8. è Ligno & Lapide.
0
The Graver and the Cutter grave Shapes, 10. and Characters with a Graving Chesil, 9. in Wood, Brass, and other Metals.
Cœlator & Scalptor insculpit Figuras, 10. & Characteres, Cœlo, 9. Ligno, Æri, aliisque Metallis.

0
Som textilare kunde jag ju inte låta bli att fördjupa mig i "Art in Needlework, A Book about Embroidery", 1900 av Lewis F. Day och Mary Buckle. En instruktiv bok med många bilder att låta sig inspireras av.
0


0
En tidig Ruth Sawyer fanns också, "Seven Miles to Arden" from 1915. I Sverige är hon nog mest känd för sin bok "Rullskridskorna" en bok som utspelar sig i New York City i början på förra seklet och som till stor del är självbiografisk.
0
0
"Two Centuries of Costume in America, Vol. 1 (1620-1820)" av Alice Morse Earle från 1903 är en ambitiös bok med illustrationer. Ovan ett kväkarmöte, där man ser de hur kväkarna klädde sig — en enkelhet som höll i sig långt in på nittonhundra talet.
Och ett kapitel handlar om hur de stackars barnen kläddes, och hur de snördes och faktiskt snördes fast vid särskila stolar för att få den eftersträvade raka hållningen.
0
0
För den som inte har något emot tyska kan det vara intressant att lära sig hur sexualundervisning för barn gick till 1916. "Woher die Kindlein kommen" av Dr. Hans Hoppeler.

tisdag 3 mars 2009

Två länder — Jämtland och Amerika.

0
Runeberg har hållit mig vaken några kvällar. Hittade två intessanta böcker som jag läser växelvis.
0
I JÄMTEBYGD.
STUDIER OCH SKILDRINGAR
af
JOHAN LINDSTRÖM
(SAXON)
0
Johan Lindströms bok från 1888 bjuder intressant läsning.
Nu har jag ännu inte läst hela boken, men fascineras ändå av den. författaren var nog helt betagen av skönheten och det för en sörlänning exotiska i Jämtland — men som så många andra såg han nog samerna som ett folk som inte var fullt så högt stående som han själv. Samma inställning som den "upplyste vite mannen" haft i alla tider till ursprungsbefolkning. Han har en välvillig men en aning nedlåtande inställning och säger till exempel: "Lapparne äro mycket svaga för grannlåt och kunna hänga på sig silfverpjeser för hundratals kronors värde."
Ett kapitel ägnas Jämtlands söner — men om dess döttrar sägs inget!
0

AMERIKA-BOKEN
HJÄLPREDA FÖR UTVANDRARE.
Riktiga och pålitliga upplysningar om resan till Amerika, arbets- och naturförhållandena i de olika staterna m.m.
AF
K. ZILLIACUS
jämte en
Kort vägledning till engelska språkets talande.
Med en karta öfver Förenta Staterna.
STOCKHOLM.
ALBERT BONNIERS FÖRLAG.
1893
0
Ofattbart så mycket elände en godtrogen svensk — eller annan icke amerikan — kunde råka ut för i sin jakt på lyckan.
Nog vet vi hur besvärligt det kunde vara för den nyanlände i Amerika. Men den här boken belyser alla fallgropar, och jag bara hoppas att det var en bok som nådde ut till många presumtiva emigranter. Den börjar med att skärskåda de olika ångbåtslinjerna och tala om allt man skulle tänka på när det var dags att köpa biljett.
Nästa steg är hur man beter sig vid ankomsten till Ellis Island — och mina tankar går till alla mina förfäder som stigit i land där.
Sedan följer ett kapitel om hur man färdas västerut, ett annat om arbetssituationen.
I slutet finns en snabbkurs i engelska språket — hur lätt det se'n kunde vara att klara sig när man blev tilltalad på engelska är väl en annan sak.

söndag 1 mars 2009

Hört och läst

0
Ett nybakat bröd passar utmärkt till en matig soppa.
Varför inte skippa ett? Lika onödigt som en fika!
0
Hätskt och hatiskt.
Som att säga skamligt och skämmigt — fast skämmigt kan förståss få mig att bli både hatisk och hätsk!

0
Fler utryck som sätter sig på tvären i hörselgångarna:

En lång resa att gå
Sverige är duktiga

Strykas på foten — och det rörde sig inte om en salva!
Stickning och handarbete
Åtgärder att göra
Förseddes