tisdag 3 mars 2009

Två länder — Jämtland och Amerika.

0
Runeberg har hållit mig vaken några kvällar. Hittade två intessanta böcker som jag läser växelvis.
0
I JÄMTEBYGD.
STUDIER OCH SKILDRINGAR
af
JOHAN LINDSTRÖM
(SAXON)
0
Johan Lindströms bok från 1888 bjuder intressant läsning.
Nu har jag ännu inte läst hela boken, men fascineras ändå av den. författaren var nog helt betagen av skönheten och det för en sörlänning exotiska i Jämtland — men som så många andra såg han nog samerna som ett folk som inte var fullt så högt stående som han själv. Samma inställning som den "upplyste vite mannen" haft i alla tider till ursprungsbefolkning. Han har en välvillig men en aning nedlåtande inställning och säger till exempel: "Lapparne äro mycket svaga för grannlåt och kunna hänga på sig silfverpjeser för hundratals kronors värde."
Ett kapitel ägnas Jämtlands söner — men om dess döttrar sägs inget!
0

AMERIKA-BOKEN
HJÄLPREDA FÖR UTVANDRARE.
Riktiga och pålitliga upplysningar om resan till Amerika, arbets- och naturförhållandena i de olika staterna m.m.
AF
K. ZILLIACUS
jämte en
Kort vägledning till engelska språkets talande.
Med en karta öfver Förenta Staterna.
STOCKHOLM.
ALBERT BONNIERS FÖRLAG.
1893
0
Ofattbart så mycket elände en godtrogen svensk — eller annan icke amerikan — kunde råka ut för i sin jakt på lyckan.
Nog vet vi hur besvärligt det kunde vara för den nyanlände i Amerika. Men den här boken belyser alla fallgropar, och jag bara hoppas att det var en bok som nådde ut till många presumtiva emigranter. Den börjar med att skärskåda de olika ångbåtslinjerna och tala om allt man skulle tänka på när det var dags att köpa biljett.
Nästa steg är hur man beter sig vid ankomsten till Ellis Island — och mina tankar går till alla mina förfäder som stigit i land där.
Sedan följer ett kapitel om hur man färdas västerut, ett annat om arbetssituationen.
I slutet finns en snabbkurs i engelska språket — hur lätt det se'n kunde vara att klara sig när man blev tilltalad på engelska är väl en annan sak.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar