söndag 15 mars 2009

Vilka fynd!

The Bookseller, 1 selleth Books in a Booksellers Shop, 2. of which he writeth a Catalogue, 3.
Bibliopola, 1. vendit Libros in Bibliopolio, 2. quorum conscribit Catalogum, 3.
0
The Books are placed on Shelves, 4. and are laid open for use upon a Desk, 5.
Libri disponuntur per Repositoria, 4. & exponuntur ad usum, super Pluteum, 5.
0
A Multitude of Books is called a Library, 6.
Multitudo Librorum vocatur Bibliotheca, 6.
0
Hur det kunde se ut i en bokhandel 1657 får man reda på i "The Orbis Pictus", en latinsk lärobok. Ja, det stannar inte vid bokhandeln — det är en otroligt omfattande bok som ta'r upp allt från djur och kroppsdelar till yrken och bostäder.
picture


Pictures, 1. delight the Eyes and adorn Rooms.
Picturæ, 1. oblectant Oculos & ornant Conclavia.
0
The Painter, 2. painteth an Image with a Pencil, 3. in a Table, 4. upon a Case-frame, 5. holding his Pollet, 6. in his left hand, on which are the Paints which were ground by the Boy, 7. on a Marble.
Pictor, 2. pingit Effigiem Penicilio, 3. in Tabula, 4. super Pluteo, 5. tenens Orbem Pictorium, 6. in sinistra, in quo Pigmenta quæ terebantur à puero, 7. in marmore.
0
The Carver and Statuary carve Statues, 8. of Wood and Stone.
Sculptor, & Statuarius exsculpunt Statuas, 8. è Ligno & Lapide.
0
The Graver and the Cutter grave Shapes, 10. and Characters with a Graving Chesil, 9. in Wood, Brass, and other Metals.
Cœlator & Scalptor insculpit Figuras, 10. & Characteres, Cœlo, 9. Ligno, Æri, aliisque Metallis.

0
Som textilare kunde jag ju inte låta bli att fördjupa mig i "Art in Needlework, A Book about Embroidery", 1900 av Lewis F. Day och Mary Buckle. En instruktiv bok med många bilder att låta sig inspireras av.
0


0
En tidig Ruth Sawyer fanns också, "Seven Miles to Arden" from 1915. I Sverige är hon nog mest känd för sin bok "Rullskridskorna" en bok som utspelar sig i New York City i början på förra seklet och som till stor del är självbiografisk.
0
0
"Two Centuries of Costume in America, Vol. 1 (1620-1820)" av Alice Morse Earle från 1903 är en ambitiös bok med illustrationer. Ovan ett kväkarmöte, där man ser de hur kväkarna klädde sig — en enkelhet som höll i sig långt in på nittonhundra talet.
Och ett kapitel handlar om hur de stackars barnen kläddes, och hur de snördes och faktiskt snördes fast vid särskila stolar för att få den eftersträvade raka hållningen.
0
0
För den som inte har något emot tyska kan det vara intressant att lära sig hur sexualundervisning för barn gick till 1916. "Woher die Kindlein kommen" av Dr. Hans Hoppeler.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar