torsdag 2 oktober 2008

Nutschapparat


Nutschapparat (en, er) m. tekn. hvarmed sirapen utsuges ur formarna.

Vilken sirap ur vilka formar?
0000000
SVENSKA SPRÅKETS

ORDFÖRRÅD
ELLER
80,000

INHEMSKA OCH FRÄMMANDE

ORD OCH NAMN

MED ÖFVERSÄTTNINGAR OCH FÖRKLARINGAR
JÄMTE UTTALSBETECKNING OCH ACCENTUERING
ENLIGT SV. AKADEMIENS LJUDENLIGASTE STAFSÄTT

____

UNDER MEDVERKAN AF FLERA SPRÅKMÄN
UTARBETAD AF

EDM. WENSTRÖM OCH OSSIAN JEURLING
LÄROVERKSADJUNKT 0000REDAKTÖR


En bok att njuta och att förlora sig i. Den är tryckt 1891 och förklarar förmodligen bara de ord som man antog att vanligt folk inte kände till. Jag hittar flera ord som jag inte är säker på vad de betyder och där varken Hojen eller dess ordbok inte är till någon nytta. Så jag vänder mig till den gamle vännen Svensk uppslagsbok tryckt 1937 — och där får jag napp.
Nutsch, tekn. se Filtrering.
Hämtar rätt band och tvingas läsa igenom ett rätt lång artikel om filtrering innan jag hittar vad jag söker:
Vid f. av frätande vätskor, vilka innehålla grovkorniga ämnen, stora kristaller i större mängd, använder man med fördel s. k. nutschar. Dessa äro, vad filtrermaterialet beträffar, i stort sett lika med vad som ovan beskrivits, men man har för att öka kapaciteten och för att fulls- befria de fasta ämnena från vätska under filterskiktet åstadkommit ett vakuum, genom vakuumpumpar av olika konstruktion; filtratet bortpumpas vanl. genom kolv - el. centrifugalpumpar.

Se där, en användbar kunskapen som enligt de gamle vise är så lätt att bära med sig.

Och man inser också att även om man skaffar sig de allra nyaste uppslagsverk, lexikon och ordböcker så kan man inte gör sig av med de gamla.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar